Logga

STÖTVÅGSBEHANDLING
Stötvågsbehandling med radiell stötvåg är en effektiv och snabb behandling av skador i muskler och senor. Behandlingen kan i vissa fall ersätta cortison eller operation. Stötvåg används för att behandla exempelvis hälsporre, hälsenesmärta, hopparknä, löparknä, golf eller tennisarmbåge, axelsmärta och muskelsmärta. En behandling kan bestå av mellan 1000-4000 slag per behandling. Man behandlar ca en gång i veckan 3-6 ggr. Eftersom stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform kan den upplevas som något smärtsam. Det är dock en kort behandling på ett par minuter. Har man ökad blödningstendens bör man inte behandlas med stötvåg.

OMT - Ortopedisk manuell terapi
Metoden omfattar både diagnostik, manuell specifik undersökning och behandling. Den omfattar även träning av ledrörlighet och muskelfunktion.

McKenziemetoden/MDT - Mekanisk diagnostik och terapi
Genom noggrann instruktion av din sjukgymnast och övningsval är målet att Du själv ska kunna behandla din rygg.

IDROTTSMEDICIN
Specifik rehabilitering vid skador i idrott. Akuta eller överbelastningsskador. Ofta i samband med operation men även i stället för operation. Styrke- balans- stabilitetsträning: MFT - medicinsk funktionsträning- i vårt rehabgym.

AKUPUNKTUR
Smärtlindring eller symtombehandling vid bl.a. huvudvärk/migrän, ryggsmärtor, ledsmärtor, idrottsskador och tinnitus/yrsel.

PSYKOSOMATIK
Vi arbetar med kroppskännedom, avspänning, motiverande samtal. Vi betonar sambandet mellan kropp och själ. Stresshantering: Ge kunskap om och förstå sambandet stress och symtom. Träning i avspänning och kroppskännedomsmetoder vid t.ex. sömnrubbning och utmattning.

ERGONOMI
Rådgivning, arbetsteknik, arbetsplatsanpassning och behandling av belastningsskador.

TRAKTIONSBEHANDLING
Traktionsbehandling av ryggraden kan ha en positiv effekt vid olika diskpåverkan. Behandlingen utförs långsamt och kan ge lindring om nerver ligger i kläm i ryggraden. Symtom som ischias, det vill säga smärtor i ben kan med fördel behandlas med traktion. Vi använder en speciell traktionsbänk där vi behandlar patienter med diskbråck eller nervpåverkan orsakad av diskbuktning.

LASER
Behandling med laserljus är överföring av koncentrerad energi till cellerna. Cellerna utnyttjar energin från laserljuset och därmed snabbas läkningen på. Laserljusets effekt på kroppen kan delas upp i 4 huvudpunkter:

  • Inflammationshämmande effekt

  • Direkt smärtlindrande effekt

  • Ökad frigivning av olika byggmaterial från cellerna

  • Frigivning av slaggprodukter i cellerna.


Allt detta stärker immunförsvaret, ger bättre cellfunktioner och därmed kroppens förmåga att läka snabbare vid sjukdom och skador.

KLASSISK MASSAGE
Klassisk Massage är en djup muskelbehandling som kan fungera i både behandlande och förebyggande syfte. Behandlingen utförs med en neutral olja och anpassas efter kundens behov.

SCANLAB
Scanlab behandling är en elektroterapi med högfrekvent växelström som ger optimal lokal djupvärme, smärtreduktion och ökar elasticiteten i vävnaden. Värmen som Scanlab alstrar har en direkt verkan på blodkärlen, ger vasodilatation samt ger en behaglig muskelavslappning i området, Muskelns effektivitet ökar och stärks av den ökade blodcirkulationen. En smärtfri och behaglig strömbehandling som ger smärtlindring och cirkulationsökning.

TENS
TENS - Transcutan Elektrisk Nervstimulering används som smärtlindring vid både akuta och Iångvariga smärttillstånd. framför allt när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller i nervsystemet. Vid TENS-behandling utnyttjas nervsystemets egna smärthämmande mekanismer med antingen högfrekvent eller Iågfrekvent stimulering. För att TENS skall ge gott resultat är individanpassad utprovning viktig.

NMES Muskelstimulering
NMES Neuromuskulär elektrisk stimulering är en kliniskt väletablerad metod för behandling av ett brett fält av muskuloskeletala diagnoser. Vid NMES stimuleras motoriska nerver i syfte att skapa muskelkontraktioner. I sjukgymnastiken används NMES för att öka muskelstyrka i försvagad muskulatur, förhindra muskel-hypotrofi och förkorta rehabiliteringstiden efter operation.Individuell undersökning och behandling. Vi betonar helhetssyn och patientens aktiva delaktighet i behandling och träning.GRUPPBEHANDLINGAR

VATTENGYMNASTIK FÖR GRAVIDA - leds på Hälsopoolen, Rosenlunds Sjukhus.

KOL - GRUPP - Gruppgymnastik för patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom.


Akupunktur

Nack undersökning